Kiopas

ความนิยมท่องเที่ยวมหาศาลที่ทำให้เกิดความไม่พอใจเพิ่มขึ้นในหมู่ชาวท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถูกบังคับให้ทนกับราคาที่เติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับที่อยู่อาศัย

ติดต่อ

Privacy Policy

Oppiyr

Kiopas

Polaiuyy

Poaert

Mjkakiuo